Lyckad workshop kring kartläggning

Som ett led i förbundets kartläggning av insatser för ungdomar mellan 16 och 24 år som inte studerar eller arbetar anordnades en workshop den 11 januari. Då presenterades resultatet från Sollentuna kommun, och en dialog fördes om målgruppens behov liksom vilka ytterligare insatser som behövs för att de unga ska komma vidare till arbete eller studier.

Workshopen leddes av Gögüs Dincer Karlqvist, som genomfört kartläggningen och behovsanalysen i Sollentuna kommun. Deltog gjorde ett 30-tal medarbetare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna.

Kartläggningar och behovsanalyser genomförs även i de två sistnämnda kommunerna.
 


Under workshopen fick deltagare från olika samverkande partners möjlighet att diskutera.