Lär dig mer om Välfärdsguiden – två webbinarier under våren

Webbinarierna arrangeras av sex samordningsförbund i Stockholms län och genomförs vid två tillfällen under våren.

Under webbinariet lär du dig hur det digitala verktyget Välfärdsguiden fungerar och hur du hittar insatser. Under båda tillfällena får du träffa Välfärdsguidens redaktion och personer som använder verktyget i sitt arbete, Kom och lyssna hur du kan använda guiden. Hur kan Välfärdsguiden kan bli ett komplement ditt arbete.

Datum:

24 april, klockan 9:00-10:00 (via Zoom)

Anmälan 24 april

31 maj, klockan 9:00-10:00 (via Teams)

Anmälan 31 maj


Läs mer om Välfärdsguiden på valfardsguiden.se