Kunskapsagenter under utbildning

BIP är en förkortning för en dansk progressionsmätningsstudie vid namn Beskæftigelses Indikator Projekt. Studien är den största av sitt slag som undersökt vad som faktiskt ökar sannolikheten för att personer med komplexa behov som saknar egen försörjning kommer ut i arbete eller studier.

Under året utbildas Anna Östman, delprojektledare för Lumena, till kunskapsagent för att kunna stödja och processleda arbetsgrupper och organisationer till att utveckla en kunskapsbaserad reflexiv praktik som baseras på kunskap från BIP. På bilden syns hon tillsammans med Maria Rösby från Samordningsförbundet Samsunds som också genomförs utbildningen med praktik under 2024.

agenterna-e1713798110398jpg

BIP-forskningen riktar om fokus från individen till fokus på organisation, handledarrollen, insatsernas design och arbete. Det som är unikt med BIP är att det ger oss förutsättningar att använda ett gemensamt språk och synsätt på de arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser vi genomför. Språkbruket kan även användas på såväl organisatorisk nivå som på deltagarnivå, där vi fokuserar på lösningar och behov snarare än organisatorisk tillhörighet.

Läs mer om BIP här