Kompetensutveckla dig med Conecto

Under hösten har Conecto startat upp på allvar. Conecto är det andra benet av Lumena-Conectoprojektet och riktar in sig på kompetensutveckling för medarbetarna hos Samordningsförbundens medlemparter. Conecto är ett samarbete mellan sju samordningsförbund i Stockholms län och delfinansieras av Europeiska socialfonden.

Under hösten har Conecto genomfört föreläsningar om bland annat PTSD, anti-diskrimineringsarbete och matchning från dag 1.

Ett antal föreläsningar och utbildningar är redan planerade för våren 2024, Den första digitala föreläsningen arrangeras den 16 januari på temat ”Hjärnan, skärmen och krafterna bakom”. Fler är under planering och information kommer ut fortlöpande.

Du hittar all information om Conectos utbildningar och föreläsningar här: https://lumenaconecto.se/kompetensutveckling/