Jämställdhetsanalys och uppdaterad strategi teman på en workshop

Samordningsförbundets styrelse och beredningsgrupp träffades den 9 oktober för att konkret arbeta med viktiga frågor. Det genomfördes för första gången en jämställdhetsanalys av insatser som finansieras av förbundet. Workshopen leddes av utredaren Kristoffer Zetterberg från Samordningsförbundet Huddinge-Botkyrka-Salem. De kloka inspelen kommer att vävas in i verksamhetsplanen för kommande år.

Workshopens andra del handlade om att revidera förbundets strategi för hållbar etablering i arbete och studier. Näringslivsutvecklaren Josefin Nörby Alfort från Sollentuna kommun ledde arbetet. Planen är att styrelsen ska kunna besluta om den omarbetade strategin i november