Jämställdhet i fokus, 15-18 oktober

Välkommen till en inspirerande temavecka kring jämställdhet! 
Ta del av exempel på jämställdhetsarbete ur både nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. Få kunskaper om diskriminering i relation till möjlighet att vara delaktig på arbetsmarknaden. Hör om det nationella uppdraget att arbeta mot våld i nära relationer - hur bör jag som handläggare agera?

ESF-projektet Etableringslyftet berättar om sitt arbete för att stärka kvinnors möjligheter till egen försörjning. Hör också Stadsdelsmammor om deras projekt för ökad jämställdhet och hur deltagarna hittar nycklar till egenmakt.

Kom och få inspiration och nya kunskaper! Seminarier hålls på olika platser, se inbjudan för detaljerat program.

Jämt med Finsam arrangeras av:
Samordningsförbundet Stockholms stad
Samordningsförbundet Sundbybergs stad
Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
Samordningsförbundet Roslagen