Inspirerande workshop om Samordningsförbundets framtid

Den 19 april genomförde Samordningsförbundet en workshop om förbundets framtida inriktning. Under tre intensiva timmar träffades ett 40-tal personer för att komma med inspel till det som ska bli nya övergripande mål för Samordningsförbundet. I workshopen deltog styrelse och beredningsgrupp, styrgrupp, medarbetare i och deltagare från insatserna.

Workshopen leddes av Elin Asplund och Kristoffer Zetterberg från Samordningsförbundet HBS (Huddinge-Botkyrka-Salem).

Det omfattande materialet från workshopen sammanställs nu och processen fortsätter med målsättningen att Samordningsförbundets styrelse på sitt möte i september 2024 ska kunna fastställa nya övergripande mål.