Insatskarta för stöd till unga 16-29 år i Sollentuna

Samordningsförbundet hjälper till i Sollentuna kommun med att sammanställa och ta fram en insatskarta över olika stödinsatser som finns tillgängliga för unga som varken arbetar eller studerar.

Initiativet till detta kommer från workshops som Samordningsförbundet arrangerade tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) tidigare i år. Det finns idag över 1000 unga och unga vuxna som ingår i den så kallade uvas-gruppen (unga som varken arbetar eller studerar) i Sollentuna.

Förbundschef Kipa Poikolainen beskriver arbetet så här:

Det finns en hel del olika insatser, men utmaningen är att göra insatserna och stödet kända. Därför jobbar nu medarbetare och chefer från olika enheter i Sollentuna kommun för att ta fram en tydlig insatskarta. Insatskartan beräknas blir klar till hösten och sedan användas bland annat av kommunens Kontaktcenter, medarbetare hos socialtjänsten, Navigator och många andra verksamheter.”