Hur kan IPS stödja unga till arbete och studier?

Samordningsförbundet har sedan 2020 finansierat Sollentuna kommuns och Region Stockholms (psykiatrin) IPS-insats. Syftet är för att öka kunskapen och implementera metoden IPS, individual placement and support. En del i samverkan är att genomföra webbinarier kring IPS. Nästa webbinarium är den 19 maj klockan 10.30–12.00 temat är Hur kan IPS-metoden stödja unga till arbete och studier?” Medverkande är Ulrika Liljeholm. Hon är doktorand på institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet och utvecklingsledare på en IPS verksamhet i Södertälje kommun. Anmälan er senast den 13 maj via denna länk


Annika Nylund och Sara Selin arbetar med IPS i Sollentuna kommuns socialtjänst och de beskriver sin samverkan med Samordningsförbundet så här:

Samordningsförbundet ger oss möjlighet att utveckla vårt IPS arbete och samarbetet med psykiatrin. Samordningsförbundet ger oss ett mycket bra stöd i arbetet och de hjälper även oss att både få och sprida kunskapen om IPS genom exempelvis webbinarier.”


Tillsammans bidrar vi också till en ökad kännedom om metoden IPS hos andra aktörer. Det i sin tur gör vår möjlighet att få deltagare ut i arbete mycket större. En större förståelse för metoden leder till bättre upplevelser både för arbetsgivare och för deltagarna i insatsen.”