Hoppet på konferens

Den 21 juni genomfördes slutkonferens för projektet ”Rätt stöd för mig!” på Citykonferensen/Ingenjörshuset i Stockholm. ”Rätt stöd för mig!” är ett projekt som varit delfinansierat av Europeiska socialfonden för målgruppen 16-35 år som behöver samordnat stöd för att kunna börja arbeta eller studera. I projektet har tre samordningsförbund samverkat, vårt förbund genom insatsen Hoppet.

Under slutkonferensen redovisade projektets följeforskare sina slutsatser, resultat redogjordes och projektets medarbetare och deltagare fick möjlighet att presentera arbetssätt och lärdomar. Från Hoppet medverkade flera medarbetare och deltagare som på ett utmärkt sätt berättade om arbetet. Flera av Hoppets deltagare var modiga som ställde sig på scenen och talade fritt från hjärtat hur viktigt stödet varit för dem.

”Rätt stöd för mig!” avslutas den 30 juni. För Hoppets del medför detta ingen större förändring utan verksamheten fortsätter som vanligt under hösten 2022 och Samordningsförbundet fortsätter finansieringen.