Hoppet hjälper fler att börja studera!

Hoppet är en insats för unga och unga vuxna, 16-35 år, som behöver samordnat stöd för börja studera eller arbeta. Hoppet finansieras både av Samordningsförbundet och Europeiska socialfonden (Rätt stöd för mig!). Nu visar verksamheten mycket goda resultat: 45 % av de unga börjar studier eller arbete.

Joanna Furmanski arbetar som Case manager på Navigator i Sollentuna kommun. Joanna ger stöd till unga under en längre tid för att de ska nå sina mål; arbete eller studier. Hennes uppdrag är att vara en brygga mellan kommunen och mötesplatsen Hoppet.

  • Jag har många samtal med mina deltagare, motiverande, utforskande och informerande. Det viktiga är att hitta vad personen vill och kan. Jag kan också hjälpa till att samordna kontakter med myndigheter och olika aktörer. Jag arbetar helt enkelt utifrån personens önskemål.

  • Hoppet är verkligen ett viktigt komplement till ordinarie verksamheter så som exempelvis kommunernas aktivitetsansvar eller Arbetsförmedlingens insatser. Vi kan arbeta mer flexibelt och ge ett individuellt stöd under längre tid för de unga som behöver stöd från flera aktörer.

  • Många av mina deltagare har hoppat av skolan och de flesta behöver någon typ av vårdkontakt. Habiliteringen i Sollentuna och rehabkoordinatorerna remitterar många deltagare till Hoppet.

  • Det bästa som kan hända med en deltagare är att hen börjar tro på sig själv och vågar testa något nytt. Det är nyckeln till att ta nästa steg.

  • Framgångsfaktorerna är: stödet får ta den tid som behövs, vi tror på att deltagaren når sitt mål och vi ser personens hela livssituation! Det vi ytterligare behöver utveckla är samverkan, både på individnivå men särskilt på strukturell nivå. Där har Hoppet en viktig roll i fortsättningen.