Hoppet fyller tre år!

159 unga har fått stöd under dessa tre år som Hoppet har funnits. Verksamheten finns för de unga och unga vuxna som behöver samordnat stöd från flera myndigheter och aktörer för att börja studera eller arbeta. Med hjälp av samtal, gruppaktiviteter, arbetsträning, metoderna Case Management och Supported Employment har många av deltagarna kunnat börjat studera eller arbeta.

Hoppet kommer att ha fest med sina deltagare i maj. Vi säger grattis till en viktig insats!