Hitta rätt insatser för unga i Sollentuna

Samordningsförbundet har samarbetat med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) för att uppmärksamma de unga som varken arbetar eller studerar (uvas). I Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna finns sammanlagt cirka 2500 unga och unga vuxna som inte studerar eller arbetar. De utgör en viktig målgrupp att fånga och ge olika stöd till. Stödet kan vara avgörande för att förhindra långvarigt utanförskap och allvarliga problem.

Under senaste året har Samordningsförbundet med stöd av MUCF samlat kommunernas och myndigheters chefer till workshops för att få en bild av målgruppen och diskutera åtgärder. En konkret åtgärd är att Samordningsförbundet stöttar Sollentuna kommun med att ta fram ”en insatskarta för unga 16-29 år”. Även Sollentuna kommuns ungdomsanställda bidrar i processen med sin kompetens om målgruppen. Syftet med processen är att skapa en helhetsbild av vilka olika stöd som finns och samla dem digitalt. Den digitala insatskartan kommer bland annat göras tillgänglig för de professionella.

Samordningsförbundet kommer att berätta om detta arbete på MUCF-dagarna 29-30 november i Stockholm.