Henrik Thureson ny ordförande för Samordningsförbundet

Vid årets första sammanträde den 1 februari valdes Henrik Thureson till ordförande för Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna under 2022. Henrik Thureson (L) är även vice ordförande för utbildningsnämnden i Sollentuna kommun. Ny vice ordförande är Mattias Askerson (M) från Sigtuna kommun. 

Ordförandeskapet roterar årligen mellan de tre kommunerna som ingår i Samordningsförbundet.