Har du en idé som förbättrar samverkan?

Samordningsförbundet har medel avsatta för lokala projekt och insatser som kan sökas löpande från Samordningsförbundet. Förbundets medlemmar (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna) kan tillsammans (minst två medlemsparter) ansöka om medel för att genomföra insatser/projekt för förbundets målgrupper eller strukturinriktade insatser som syftar till att förbättra samverkan mellan medlemsparterna. Läs mer på vår hemsida. 

I nuläget finns ett beviljat projekt där Sollentuna kommun och Psykiatri Nordväst beviljats medel för ett projekt om implementerings- och samverkansstöd kring IPS (Individual Placement and support).