Höstens första Conecto-föreläsning om ”Matchning från dag 1”

Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna har tillsammans med sex andra samordningsförbund i Stockholms län beviljats medel från Europeiska Socialfonden för två projekt, Lumena och Concecto.  Conecto har som syfte att kompetensutveckla medarbetare hos medlemsparterna. 

Den 19 september klockan 9.00-11.00 är det dags för höstens första Conecto-föreläsning. Temat på föreläsningen är ”Matchning från dag 1”. Då föreläser Arbetsförmedlingens Ayse Andersson och Magnus Rödin. De berättar hur metoden utvecklats under det ESF-finansierade projektet Jämställd Etablering som pågick i Arbetsförmedlingens regi mellan 2017 och 2021. 

Föreläsningen äger rum via Zoom. 

Anmälan om deltagande till ottilia.liljeberg@haninge.se   

Föreläsningen vänder sig till: Dig som arbetar med arbetsmarknadsfrågor. Dig som är nyfiken på en utvecklad välfärd och dig som vill bidra till en mer jämlik och jämställd arbetsmarknad. 

Läs mer på om föreläsningen på denna länk