Glädjande att regeringen vill stärka samverkan

Regeringen beslutade den 27 mars om att ge Försäkringskassan i uppdrag att analysera behovet av ändringar i Finsam-lagen. Lagen reglerar samordningsförbundens verksamhet. Återrapport ska ske till Socialdepartementet i december 2024.

Regeringens syfte med uppdraget är att bidra till att vidareutveckla myndigheternas samverkan för människor i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Sådana samordnade rehabiliteringsinsatser förutsätter ett väl fungerande samarbete mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Försäkringskassan ska under arbetets gång föra en dialog med samordningsförbunden och Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS).

Samordningsförbunden har stor erfarenhet av att finansiera insatser som hjälper människor på vägen mot arbete. I Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna finansieras just nu insatserna Lumena, Hoppet och Resursteamen.

”Samordningsförbunden har samlat stor erfarenhet och kunskap som vi tror kan bidra till en bättre lagstiftning. Vi hoppas att uppdraget gör att vi tar steg mot att förbättra samordning så att fler ska hjälpas till egen makt, eget arbete och en egen försörjning,” säger förbundschef Kipa Poikolainen.