Gemensam styrgrupp för alla insatser

Under våren har Samordningsförbundet slagit samman de tidigare styrgrupperna för de olika insatserna till en gemensam styrgrupp för alla insatser. Det innebär att Resursteamen och Hoppet har en gemensam styrgrupp som också kommer att vara styrgrupp för de lokala delprojekten Lumena och Conecto.

I den nya styrgruppen finns samtliga sex medlemsparter representerade med en eller flera representanter. Syftet med en gemensam styrgrupp är att förstärka den strategiska styrningen av insatserna. 

Styrgruppen arbetar just nu med att ta fram nya mål för de olika insatserna.