Frukostmöte med civilsamhälle och offentlig sektor

Civilsamhällets aktörer mötte medarbetare från den offentliga sektorn under Samordningsförbundets frukostmöte den 11 december.

Under frukostmötet knöts nya kontakter som leder till ännu bättre stöd för våra gemensamma målgrupper.

På programmet stod:

  • Lena Lago, projektledare för Svenska kyrkans arbetsmarknadsprojekt, berättade om hur civilsamhället kan utveckla välfärden.

  • Upphandlingsjuristen Mathias Sylvan visade konkreta exempel hur kommuner och myndigheter kan samverka med civilsamhället genom tex upphandling och IOP.

En mycket god frukost serverades av de lokala arbetsintegrerande sociala företagen.