Från pandemilösning till ett naturligt arbetssätt

När coronapandemin slog till i mars 2020 påverkade det även mötesplatsen Hoppet i Upplands Väsby. Över dagen tvingades de stänga alla drop in-tider och andra aktiviteter. För att fortsätta hålla kolla kontakt med den unga målgrupp som finns på Hoppet föreslog deltagare att flytta till plattformen Discord. Tina Claesson och hennes medarbetare nappade på förslaget och flyttade lämpliga delar av verksamheten dit. Det visade sig under pandemins gång att inte bara var ett sätt att hålla verksamheten igång, utan också ett sätt att utveckla verksamheten.

Hoppets samordnare Tina Claesson beskriver det så här: ”Vi valde att utgå från en plattform där deltagarna kände sig trygga på- Vi upptäckte snabbt att vi nådde deltagare som ännu inte var redo att ta sig till mötesplatsen. Det gav de som är socialt isolerade ett sätt att komma in i gemenskap på egna villkor. Allteftersom att vi upptäckt alla möjligheter som fanns så utvecklades arbetet med plattformen till ett naturligt arbetssätt som vi fortsätter med”.

Nu när alla restriktioner tagit bort finns Hoppet kvar på Discord och plattformen används numer mest för att utveckla deltagarinflytande genom Hoppets inflytanderåd samt för att ge samhällsvägledning.

Discordjpg