Från 1 oktober tar Resursteamen emot deltagare!

Under 2018 har lokala Resursteam bildats i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna och de är nu klara att ta emot deltagare. 

Syftet med dessa samarbetsplattformar är att kunna ge vägledning till personer som har behov av samordnat stöd från flera myndigheter.

I teamen samverkar handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, respektive kommunen och vården.

Faktablad och blanketter finns nu tillgängliga för handläggare/kontaktpersoner. Du hittar dem här