Fler sjukskrivna ska få tillgång till rehabilitering

Sjukskrivna i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna som inte uppbär sjukpenning får idag inte tillgång till samordnad rehabilitering på samma sätt som personer som får sådan. I det nya samordningsförbundets första insats utvecklar medlemsmyndigheterna en modell för samarbete kring denna målgrupp, som sammanlagt uppgår till 266 personer.

Sedan våren 2016 har en arbetsgrupp med representanter från kommunerna, Arbetsförmedlingen, och Försäkringskassan diskuterat utformningen av ett sådant samarbete, och genom förbundet blir en samverkansinsats möjlig.