Första rapporten från SAMRE ger god bild av målgruppen sjukskrivna utan sjukpenning

Projektet SAMRE - Samordnad rehabilitering inleddes med en kartläggning av målgruppen i alla tre kommuner som förbundet är verksamt i: Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Den genomfördes hösten 2017 och nu är rapporten klar. 

De som ingick i kartläggningen var alla aktuella på kommunernas enheter för ekonomiskt bistånd under oktober månad. De skulle vara sjukskrivna på hel- eller deltid och sakna sjukpenninggrundande inkomst. 

Rapporten, som sammanfattar kartläggningen, ger ett bra underlag när det gäller den fortsatta planeringen av insatser för målgruppen. Den visar också på skillnader mellan de tre kommunerna, bl.a. när det gäller arbetssätt, som är viktiga att väga in. 

Läs rapporten här: