Förändringar i MIA Vidare projektet

Under hösten avslutas MIA Vidare projektet. Medfinansieringen från ESF, Europeiska socialfonden, tar slut men Samordningsförbundet fortsätter att finansiera hela insatsen fram till årets slut. I praktiken kommer detta inte medföra någon förändring gällande remitteringar och stöd till individer.

Samordningsförbundets medlemsparter vill fortsätta med Resursteamen, som är ett framgångsrikt sätt att ge stöd för individer.

Det kommer att ske vissa förändringar i bemanningen av projektet. Projektledaren Kristina Rahbari slutar den 14 september. Hennes arbetsuppgifter delas upp mellan flera personer. Anna Östman, som fram till nu varit Case Manager för Sollentuna kommun, kommer nu att även träda in i rollen som koordinator för Resursteamen. Förbundschef Kipa Poikolainen och administratör Roger Sjöberg stöttar upp med administration och projektledning.

Möjligheten att remittera deltagare till insatsen kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare under hösten.

Om du har ytterligare frågor kan du kontakta förbundschef Kipa Poikolainen.