En månad fri från våld

Våldet tar aldrig paus, därför arbetar samordningsförbunden årets alla dagar för att stoppa våldet i nära relationer. Hela november fokuserar vi på att öka kunskapen och skapa trygghet att bemöta problematiken. Under rubriken ”En månad fri från våld” genomför samordningsförbunden i Stockholms län ett antal webbinarier och föreläsningar på temat. Ni kan läsa mer om de olika aktiviteterna på vår hemsida.

Samordningsförbundet deltar sedan maj i år i det stora myndighetsgemensamma arbetet om att upptäcka och stoppa våldet i nära relationer. I insatserna ställer medarbetarna sju frågor om våld till alla deltagare. Syftet är att upptäcka våldet och hänvisa deltagaren till rätt stöd. Att vara utsatt för våld i nära relation kan vara ett dolt arbetshinder som gör det svårt för personen att ta och behålla ett arbete.

Samordningsförbundet har sammanställt en folder om informerar bland annat om kontaktuppgifter till olika aktörer som är verksamma lokalt. 

En första sammanställning av de enkätfrågor som ställs till deltagarna visar att nästan hälften av de kvinnor och män som svarat har drabbats av våld i nära relationer. Våld som ofta inte har upptäckts tidigare av myndigheterna då frågor om våld aldrig har ställts. Våld som försvårar för många deltagare att komma vidare i sin rehabilitering”, säger förbundschef Kipa Poikolainen.