Deltagarna är positiva till att få frågor om våld

1fac294b-eca4-44c8-9816-dbb168d403bbjpgpng

Anna Östman arbetar som Case manager i Sollentuna och ger stöd för deltagare i MIA Vidare projektet. Hon ställer alltid sju frågor om våld till deltagarna hon möter.

Vilka reaktioner får du när du ställer frågorna?

-Jag upplever att deltagarna är positiva till att få frågorna, mer så än jag trodde de skulle vara innan jag började ställa frågor. Då jag var orolig för hur de skulle tas emot. De upplevs viktigt för dem och leder ofta till en närmare kontakt.  

-Det blir bra samtal både om egna erfarenheter av våld men även olika typer av våld och våldets betydelse för hälsan och möjligheterna att göra stegförflyttningar mot arbete och/eller studier.

Varför tycker du det är viktigt att ställa frågorna?

-  Så många fler än jag någonsin kunnat tror har erfarenheter av våld i olika former.  Antingen av att ha blivit utsatt själv eller ha utsatt andra. Det kan även vara så att de har vänner, bekanta eller familj som blivit utsatta för våld, så frågorna berör alla på olika sätt.  

-  För mig har att systematiskt ställa frågorna om våld varit en ögonöppnare för hur utbrett våldserfarenhet är hos våra deltagare och våldets stora betydelse som ett hinder för att ta sig vidare mot arbete eller studier. Om man utsätts för våld eller har tidigare traumatiska erfarenheter av våld som man inte har fått stöd eller behandling för så påverkar det, förstås, möjligheterna att ta sig vidare. Det behöver vi uppmärksamma och ta hänsyn till i våra projekt.