Budget- och verksamhetsplan antagen

Samordningsförbundets styrelse fastställde vid sitt möte den 24 november budget och verksamhetsplan för kommande år. Det som gett resultat och fungerat bra implementeras delvis och andra delar fotsätter Samordningsförbundet att finansiera.

Under de senaste åren har Samordningsförbundet finansierat två olika insatser, Hoppet och Resursteamen. Båda dessa har deltagit i varsina ESF-projekt: Planen inför 2023 är att Resursteamen implementeras genom att medlemsparternas medarbetare deltar i Resursteamen arbete och förbundet finansierar en koordinator. Hoppet fortsätter att finansieras av Samordningsförbundet. Medel används även för att finansiera två resurser med Supported Employment (SE) och Case Management (CM) kompetens samt arbetsträningsplatser.

Budgeten för 2023 finansieras huvudsakligen av medel från medlemsparterna samt av överskjutande kapital från tidigare år. Samordningsförbundet har ansökt om nya medel från Europeiska Socialfonden tillsammans med sex andra samordningsförbund i Stockholms län. Besked kommer i början av december. Ansökan handlar om ett fortsatt arbete utifrån de goda erfarenheterna av båda tidigare projekten. Om medel beviljas kan förbundet utöka resurserna för de personcentrerade metoderna CM och SE samt fortsätta att utveckla samverkan regionalt.

Förbundet kommer dessutom att arbeta vidare med annat som förbättrar samverkan.

  • Strategiskt arbete med unga som varken arbetar och studerar (UVAS)

  • Dialog med näringsliv och civilsamhälle, genom förverkligande av strategin för hållbar etablering i arbete och studier samt genom IOP med Skoopi Stockholm och lokala arbetsintegrerade sociala företag

  • Webbinarier, frukostmöten, utbildningar och workshops

  • Förvaltning av SAMRE överenskommelsen

  • Insatskatalogen som blir en del av välfärdsguiden

Läs budget- och verksamhetsplan i sin helhet på denna länk