Behovsanalys ska ge nyanlända rätt stöd

Förbundet har beviljat medel till en behovsanalys avseende nyanlända i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna som saknar arbete och får ekonomiskt bistånd. Syftet är att få en bild av deras behov så att rätt insatser kan planeras. 

- Vi behöver veta mer om målgruppen för att myndigheterna ska kunna samverka på rätt sätt och ge bästa möjliga stöd, säger förbundschef Kirsi Poikolainen som hoppas att insatser ska kunna komma igång nästa vår. 

Behovsanalysen ska vara klar i januari, därefter beslutar förbundets styrelse hur man ska gå vidare.