Behoven kartlagda hos unga som inte jobbar/studerar 

Tre kartläggningar har genomförts, i Sollentuna, Sigtuna respektive Upplands Väsby kommun av unga mellan 16 och 24 år som varken arbetar eller studerar. Kartläggningarna ger förbundet och våra samverkanspartners ett mycket värdefullt underlag inför arbetet med att skapa kontakt med ungdomarna och i samverkan erbjuda stöd utifrån deras behov. Läs kartläggningarna här