ASF bidrar till att bryta utanförskap och skapar goda affärer

Den 25 november genomfördes ett webbinarium på temat ”Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) - Bryter utanförskap och skapar goda affärer”. Webbinariet arrangerades av Samordningsförbundet tillsammans med Coompanion, M29 och Tanke&Handling. Moderator var Bosse Blideman från Tanke&Handling.
 
Under mötet medverkade Åsa Bengtsson från Sveriges Kommuner och Regioner, Christina Rosengren-Gustavsson från Arbetsförmedlingens huvudkontor, Tina Claesson från HOPPET/Rätt stöd för mig samt Niklas Abrahamsson från GGG. Alla medverkande belyste olika viktiga perspektiv – hur gör ASF nytta både för individer och för samhället?
 
Webbinariet lockade många intresserade deltagare som ställde frågor och kom med inspel. Samordningsförbundet fortsätter samarbetet med de olika ASF som finns i våra tre kommuner.
 
Det visades även två nyproducerade kortfilmer om två av de arbetsintegrerande sociala företagen. Filmerna beskrev GGG Allservice och M29 café, textil, och hantverk. Flera filmer är under produktion och publiceras på hemsidan vartefter de blir klara.
 
Deltagarna på webbinariet fick en alldeles ny folder där alla ASF inom Samordningsförbundets verksamhetsområde presenteras. Foldern finns att ladda ned eller kan beställas från roger.sjoberg@sollentuna.se