Arbetsträning pågår

Samordningsförbundet genomförde i början av året en direktupphandling av arbetsträningsplatser för deltagarna i projekt och insatser finansierade av förbundet. Fem arbetsintegrerande sociala företag (ASF) tar nu emot deltagare i olika slags verksamheter allt ifrån café, verkstad till second hand och fastighetsservice.

 

Vi är mycket glada över att vi kan erbjuda arbetsträning för fler deltagare. ASF är bra på att ge ökad egenmakt och ny styrka för personer som länge varit utanför arbetsmarknaden. ASF är en viktig pusselbit i rehabiliteringen”

Förbundschefen Kipa Poikolainen

 

De aktuella företagen är: Värmekällan , Second Hand Märsta, GGG Allservice och M29 Socialt Företagscenter som även har företaget Livskraft som underleverantör. Alla dessa företag har tillsammans en bredd och kompetens som är viktig för uppdraget. Läs mer om företagen i den nyligen producerade foldern.

Arbetstrning pgr 2021jpg