Arbetsträning ger alla chans att utvecklas

Inlggsbildpng

Samordningsförbundet genomförde i början av året en direktupphandling av arbetsträningsplatser för deltagarna i projekt och insatser finansierade av förbundet. Fem arbetsintegrerande sociala företag (ASF) valdes ut. Ett av dessa är M29 som är lokaliserat i Sigtuna kommun.

 

M29 Gruppen utvecklar och driver arbetsintegrerande sociala företag (ASF) och består av flera verksamheter såsom fastighetsservice, trädgårdsskötsel, caféverksamhet, sömnadsateljé samt administration och kommunikation. Mer information om M29 Gruppen finns på deras hemsida.

 

”Vi levererar tjänster och produkter av god kvalitet samtidigt som vi skapar egenmakt, delaktighet och anställningsmöjligheter. Här får alla chansen att utvecklas och bidra med det man är bra på. Det innebär en vinst både för samhället och för dem som kommer till oss”, säger Oskar Rommel medgrundare av M29 Gruppen.


I april skrev M29 ett nytt Idéburet och offentliga partnerskap (IoP) med Sigtuna kommun, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen angående arbetsträning platser. Syftet med partnerskapet är att erbjuda kommuninvånare som står långt ifrån arbetsmarknaden arbetsträningsplatser och möjliggöra stegförflyttningar mot egen försörjning genom arbete eller studier.