Analys klar kring behoven hos nyanlända med försörjningsstöd

En målgruppsinventering/analys har gjorts som ger förbundet en bra bild av målgruppen. Detta för att kunna utforma så bra samverkansinsatser som möjligt för denna grupp nyanlända, med målsättningen att så många som möjligt ska börja arbeta eller studera. Läs målgruppsinventeringen här