Aktuell information med anledning av Coronaviruse

Den rådande situationen med anledning av Coronaviruset (Covid-19) påverkar givetvis även Samordningsförbundets verksamhet på olika sätt. Nedan följer uppdaterad information:

Resursteamen genomför inga fysiska möten med deltagare, utan sköter avstämningar via telefon. Om du har frågor kontakta koordinator Maria Anger. HOPPET:s lokal håller tillsvidare stängt. HOPPET:s personal håller kontakt med deltagarna på andra sätt tillsvidare. En ny metod ”digitalt drop in” har börjat tillämpas. Om du har frågor kontakta samordnare Tina Claesson. Samordningsförbundet ger via vårt IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) med tre aktörer stöd till arbetsintegrerade sociala företag till exempel genom till exempel webbbinarier samt riktad information till kommuner och övriga medlemsparter Eftermiddagsmiddagsminglet kring arbetsintegrande sociala företag som skulle genomförts den 19 mars är uppskjutet till hösten och anpassas till de nya förhållandena på arbetsmarknaden Samordningsförbundets kansli arbetar hemifrån När det gäller övrig verksamhet återkommer vi med aktuell information till berörda samt uppdaterar på vår hemsida.

 
 
Med anledning av det stora behovet av information kopplat till Coronaviruset har Försäkringskassan en särskild sida med aktuell information:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler