3 500 personer har fått stöd genom MIA-projektet

Under fem år har samordningsförbunden i Stockholms län samverkat genom ett stort projekt som från starten kallades för Mobilisering inför arbete (MIA) och sedan MIA Vidare. Nu har hela detta enorma projekt avslutats med en konferens i Stockholm. Den 30 september samlades nästan 200 personer för att tillsammans synliggöra olika viktiga delar av arbetet.

·       Över 3 500 personer har fått stöd under projektet

·       Myndighetsgemensamma team har gett stöd för deltagare

·       Många personer har börjat arbeta eller studera

·       Bättre samverkan på olika nivåer

·       Deltagare har fått frågor om våld i nära relationer

Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna har deltagit i projektet sedan 2020 och gett stöd för ca 120 personer i vårt geografiska område.

Under konferensen tackades medarbetare, styrgrupper, projektledning och alla som tillsammans bidragit till det värdefulla arbetet. Slutrapport kommer presenteras i december!