Över hundra medarbetare utbildade i BIP -forskning

Nu är fler än hundra medarbetare utbildade utifrån den danska arbetsmarknadsstudien BIP, Beskæftigelses Indikator Projektet. Samordningsförbundet arrangerade det tredje utbildningstillfället 14 mars i Sollentuna. Cirka 40 personer från alla Samordningsförbundets medlemsparter deltog under en hel dag.

Fredrik Tågsjö från Samordningsförbundet i Halland guidade oss genom den danska studien och berättade om vad som om verkningsfullt när vi ger stöd för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det viktigaste är:

  • Medarbetarnas tilltro till att personen kan få ett arbete

  • Parallella insatser

  • Tydligt fokus på arbete från dag ett

Mer om studien att läsa finns att läsa här

Om du är nyfiken på att lära dig mer om BIP erbjuder vi introduktion om BIP den 12 april klockan 8.30-9.30 digitalt. Läs mer här