Årsredovisningen fastställd: Metoder och framgångsrika arbetssätt implementeras

Den 19 mars behandlade Samordningsförbundets styrelse årsredovisningen för 2023. Det har varit ett händelserikt år med många samverkansaktiviteter. Ett helt nytt länsgemensamt projekt har startats med syfte att bredda och tillgängliggöra arbetsmarknaden för fler. Genom samverkan och förbättrade arbetssätt har fler personer fått stöd till arbete och studier. Här är några av många aktiviteter som genomförts under året:

  • Resursteamen implementerades under året. 107 personer fick vägledning och rådgivning.
  • Lumena Conecto-projektet inleddes i maj 2023. Lumena började ge stöd för 43 deltagare.
  • Mötesplatsen Hoppet för målgruppen mellan 16-35 år gav stöd för 96 deltagare.
  • Förbundet har deltagit i regeringsuppdraget ”Upptäck och stoppa våldet i nära relationer”
  • Strategin för hållbar etablering i arbete och studier uppdaterades.
  • Frukostmöten och webbinarier lockade cirka 900 deltagare.

Här kan du läsa årsredovisningen i sin helhet.