Nyheter

Vsby Promotion Awardjpg
Bilden från vänster: Tina Claesson (samordnare/projektledare), Ewa Vilhelmsson (coach/vägledare) och Fredrik Bernhardtz Sinkkonen (coach/vägledare).
Fotot är taget av Väsby Promotion.

Samordningsförbundets insats som riktar sig till unga-vuxna, Hoppet, som även är en del av ESF-projektet ”Rätt stöd för mig!” är en av tre finalister till att vinna Väsby Promotion Award som ”Årets omställningsföretag”.

I nomineringen belystes det kreativa- och digitala omställningsarbetet som Hoppet gjort tillsammans med deltagarna.
För att få mer information om omställningen är du välkommen att ta kontakt med personalen.
 
-Det känns väldigt roligt att få bli uppmärksammad över det arbete som vi har gjort och gör! Vi är glada över våra deltagare och deras öppenhet samt lösningsfokus på att hitta nya arbetssätt som fungerar utifrån deras önskemål!
säger Tina Claesson, samordnare/projektledare.

Mårten Frenning är kurator på psykosmottagningen Sollentuna-Sigtuna-Upplands Väsby. Han arbetar sedan oktober på halvtid som Region Stockholms representant i projektet MIA Vidare. 
-          Jag har jobbat länge som kurator till exempel inom rättspsykiatrin. Där har jag upplevt att människor skulle behöva stöd inom många områden för att komma vidare i sina liv. Jag har saknat den samordning av insatser som behövs för människor som har komplexa behov. Därför är samverkan så viktig för mig i MIA Vidare projektet.
När Mårten inte arbetar befinner han sig gärna i naturen. Han har tidigare även arbetat med trädgård och har sett naturens välgörande verkan på människors mående. Arbetsplatsen där han jobbade tog emot personer för arbetsträning och Mårten fick en möjlighet att handleda dem. Utifrån detta växte intresset för att utbilda sig till socionom.
-          Jag hoppas i framtiden kunna förena båda mina intressen- människor och naturen. Jag har en dröm om att kunna arbeta med trädgårdsterapi eller grön rehabilitering.
Varför jobbar du med MIA Vidare projektet?
-          Jag tror att vi kan forma stödet utifrån människors behov och inte endast utifrån myndigheters regelverk. Jag ser projektet som ett bra komplement till det andra som görs. Jag vill särskilt ge stöd för människor med psykiska besvär. Det finns alltför många idag som inte får det stödet som de behöver för att kunna arbeta och leva ett bra liv.
-          Jag hoppas kunna ge ett brett stöd för människor, gärna fånga unga människor tidigt så att de inte fastnar i svårigheter. Så klart jag hoppas de jag stöttar får arbete!
-          Jag har hjälpt en ung person att ta tag i ett bakomliggande problem som hade kunnat bli ett arbetshinder om hen inte fick hjälp i tid. Det handlade om social fobi som gjorde att hen inte kunde klara av vissa sociala sammanhang på arbetsplatsen. Detta hade inte uppmärksammats tidigare trots att personen varit sjukskriven under en tid.
Förhoppningar för 2021
-          Jag hoppas att det här nya året blir bättre på alla sätt. Att vi får ett vaccin som hjälper att klara av pandemin.
-          Jag hoppas att jag kan fördjupa mitt arbete inom MIA Vidare projektet, samverka med kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och att vi tillsammans kan ge det stödet som människor behöver.
 

Mårten Frenning

Den 16 februari genomför Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna ett webbinarium på temat: ”Försäkringskassan informerar - Sjukförsäkringen, roller och ansvar”
 
Det finns personer som saknar sjukpenninggrundad inkomst. Men vad händer när de blir sjukskrivna? Vad kan Försäkringskassan göra? Vad är vårdens och kommunernas roll? Webbinariet vänder sig i första hand till handläggare och socialsekreterare inom kommunernas ekonomiska bistånd. Webbinariet är ett led i det fortsatta arbetet efter SAMRE-projektet som tog fram gemensamma arbetsprocesser för att ge bättre stöd för personer som är sjukskrivna utan sjukpenning.
 
Medverkande är Camilla Stege, samverkansansvarig och Anahita Javani, försäkringsutredare på Försäkringskassan
 
Datum: Tisdagen den 16 februari 2020
Tid: Mötet pågår mellan 9-10 följt av frågestund
Plats: Digitalt. Länk skickas några dagar innan mötet till dem som anmält sig
Anmälan: senast fredagen den 12 februari via länk
 

Välkommen att delta i Samordningsförbundets webbinarium!
Lär dig mer och ställ dina frågor!

MIA Vidare projektet har haft en stor tillströmning av nya deltagare under senare delen av hösten. Medarbetarna i projektet har tillsammans med de remitterande medlemsparterna gjort ett imponerande arbete för att öka antalet personer som får hjälp av projektet. Projektet startade i juni 2020 och kommer fortsätta fram till 2022. Det finns i nuläget cirka 40 deltagare och flera nya är på väg in.
 
Just nu pågår en direktupphandling av arbetsträningsplatser för deltagarna. Anbudsinbjudan har gått ut till sex sociala företag som är verksamma i någon av de tre kommunerna. Syftet med direktupphandlingen är att dessa platser ska bidra till att deltagarna får arbetslivserfarenhet under anpassade former med rehabiliterande inslag. Arbetsträningsplatserna kan börja användas i februari.
 
Mer information om MIA Vidare och hur deltagare remitteras finns på här. Vi har bytt postadress vart intresseanmälan ska skickas. Den uppdaterade blanketten för intresseanmälan finns här.

Den senaste tiden har Samordningsförbundet arrangerat flera uppskattade webbinarier. Den 4 december arrangerades ett välbesökt webbinarium på temat ”Goda erfarenheter från metoden Individual Placement and Support (IPS)”. På webbinariet berättade medarbetare från Sollentuna kommun om den fleråriga erfarenheten av att använda den evidensbaserade metoden IPS. En annan programpunkt var att Katarina Åkerblom, verksamhetsutvecklare på Samordningsförbundet i Uppsala, och Karolina Mark, fd. processledare för IPS i Enköpings kommun berättade om erfarenheter om att starta upp IPS i Enköping.

Mediakontakt

Kipa Poikolainen, tel. 073-915 17 89.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Fyll i och skicka! Vi sprider inte dina uppgifter vidare till andra. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här. Vill du avsluta prenumerationen? Kontakta förbundet!

Nyhetsbrev