Resursteamen och projekt MIA Vidare

MIA Vidare är en samverkan mellan åtta samordningsförbund i Stockholms län. Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare.
Samordningsförbundens parter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 20-tal kommuner och Region Stockholm som går samman och arbetar kring att stärka samverkan mellan de olika parterna. Med samordningsförbunden som bas använder vi våra gemensamma finansiella muskler och växlar upp detta med delfinansiering från Europeiska Socialfonden. Vårt mål är att ingen ska hamna mellan stolarna i sina kontakter med myndigheterna.

Vår målgrupp är personer mellan 16 och 64 år och tillhör någon av våra tre kommuner Sollentuna, Upplands Väsby eller Sigtuna.
 
Syftet med projektet är att skapa en plattform för effektiv samverkan mellan berörda myndigheter och aktörer kring en individs rehabilitering. Deltagare kommer att få information om vilket stöd som finns via den myndighetsgemensamma plattformen. De olika aktörerna möjliggör en återgång till arbetsmarknaden, studier och arbetsförberedande insatser eller stegförflyttningar närmare arbetsmarknaden och egen försörjning.
 
Projektet kommer att se till vilket behov individen har, ge individuellt stöd och vägledning. Det individuella stödet kan handla om samordning av myndighetskontakter och att tillsammans lösa hinder på vägen. Det handlar om att göra en kartläggning som utgår från deltagarens behov och förutsättningar - vad som kan förbättra möjligheterna att få och behålla ett arbete. I vårt delprojekt finns även möjlighet till arbetsträning genom att arbeta med arbetsintegrerade sociala företag
 
Exakt vilka insatser det blir beror på deltagarens behov och önskemål.

Resursteamen bildades under 2018 i våra tre kommuner, ett i varje och utifrån lokala behov och förutsättningar. I teamen samverkar handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och vården.

Syftet med dessa samarbetsplattformar är att kunna ge vägledning till personer som har behov av samordnat stöd från flera myndigheter. Personerna kan ha ”ramlat mellan myndigheternas stolar” – eller riskera att hamna där – då deras behov av rehabilitering inte kan tillgodoses inom ordinarie verksamheter.

Genom att jobba i ett myndighetsövergripande team får man en optimal överblick över samtliga insatser som kan vara aktuella och hur de kan kombineras för att göra en anställning, egenföretagade eller studier möjliga – på kort eller längre sikt.
Att samverka på det här sättet har visat sig ge mycket goda resultat i många kommuner.

Har du deltagare att föreslå?  

Mia Vidare tar emot förslag på personer som kan komma ifråga för vägledning i Resursteamen. Du som är handläggare eller kontaktperson på någon av de samverkande myndigheterna kan lämna in en intresseanmälan tillsammans med den person det gäller. Här nedan finns mer information samt blanketter.

Intresseanmälan för deltagare i MIA Vidare

Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna

Information

Intervjuer

Intervju med region representant/kurator Mårten Frenning

”Vi formar stödet utifrån människors behov”
Läsa intervjun här!
 

Intervju med case manager Anna Östman

"Deltagarna får en tro på sin egen förmåga och att livet kan förändras till det bättre"
Läsa intervjun här!

Kristina Rahbari, Projektledare
Tel. 08-579 215 35
Besöksadress: Norra Malmvägen 143 Sollentuna

Anahita Javani,
Försäkringsutredare
Försäkringskassan
Tel. 010-116 47 25

Brenda Mirembe,
Handläggare
Arbetsförmedlingen
Tel. 010-486 24 43

Karoline Saga,
Socialsekreterare Sollentuna
Tel. 08-579 211 19

Mårten Frenning,
Region representant/Kurator Psykosmottagningen SSUV
Tel. 08-587 30 437

Sobiha Buamar,
Socialsekreterare/Case Manager Sigtuna
Tel. 08-591 26 931

Anna Östman,
Coach/Case Manager Sollentuna
Tel. 08-579 226 96

Ewa Vilhelmsson,
Coach/Case Manager Upplands Väsby
Tel. 08-590 970 67