Resursteam MIA Vidare

Ingen ska känna sig utanför i sina kontakter med myndigheterna eller slussas runt till olika instanser. Därför finns MIA Vidare som är en samverkan mellan samordningsförbund och myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi vänder oss till dig som är mellan 16 och 64 år och bor i någon av kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby eller Sigtuna. 

Syftet med projektet är att myndigheter och kommuner ska kunna samverka på ett effektivt sätt när det gäller en persons återgång till studier, arbetsmarknad och egen försörjning. Genom att flera myndigheter jobbar tillsammans med kommunen får vi en överblick över vilka insatser som kan vara aktuella för varje person och hur de kan kombineras för att göra en anställning, egenföretagande eller studier möjliga, både på kort och lång sikt. 

På så vis kan vi ge vägledning till dig som har behov av samordnat stöd från flera aktörer. Vi ser till varje individs behov och ger ett individuellt stöd och vägledning. Det kan handla om att samordna myndighetskontakter och att tillsammans lösa problem. Vi ser också vad som kan förbättra möjligheterna till att få och behålla ett arbete och vi erbjuder möjlighet till arbetsträning i arbetsintegrerade sociala företag. 

Exakt vilka insatser det handlar om beror på vilket behov och vilka önskemål du som behöver stöd har. Prata med din handläggare eller kontaktperson så hjälper de dig vidare i din kontakt med resursteamet på MIA Vidare. 

Du som är handläggare eller kontaktperson på någon av de samverkande parterna kan tillsammans med den som behöver vägledning lämna in en intresseanmälan. 

Intresseanmälan för deltagare i MIA Vidare
Information
 

Kontakta oss

Kristina Rahbari
projektledare
kristina.rahbari@sollentuna.se
Tel. 08-579 215 35

Besöksadress: Norra Malmvägen 143 Sollentuna

Anahita Javani
försäkringsutredare
Försäkringskassan
Tel. 010-116 47 25

Mårten Frenning
Region representant/kurator Psykosmottagningen SSUV
Tel. 08-587 30 437

Brenda Mirembe
Handläggare
Arbetsförmedlingen
Tel. 010-486 24 43

Anna Östman
Coach/Case Manager Sollentuna
Tel. 08-579 226 96

Annica Holmberg
Kommunrepresentant Sollentuna 
Tel. 08-579 224 32

Rami Alchoufi
Case manager /Integration coach
Upplands Väsby

rami.alchoufi@upplandsvasby.se
Tel. 08-57921535, 0739151530

Sofie Skoglund
Kommunrepresentant,
Upplands Väsby

Tel.  08-59097000


 

Rasmus Wilson
Kommunrepresentant Sigtuna
Case Manager
Tel. 073-661 37 23

 
 
 

Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund, till vilka fler än 270 av landets kommuner är anslutna. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.


Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
The Factory
Norra Malmvägen 143, Sollentuna
info@finsamsuv.se
 
Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se

Vårt samordningsförbund driver två projekt, ”Rätt stöd för mig!” och ”MIA Vidare”, tillsammans med andra samordningsförbund med delfinansiering av Europeiska socialfonden, ESF.