Insatskatalogen

Sökverktyg för att hitta individinriktade insatser inom välfärden. Här finns olika insatser samlade på ett ställe.

I Insatskatalogen samlar vi insatser för personer som behöver stöd att närma sig arbetsmarknaden. Det är både projekt finansierade av Samordningsförbundet och verksamhet som drivs av myndigheter och andra kompletterande aktörer inom välfärden. Insatskatalogen ger överblick och lättillgänglig information.
Insatskatalogen är från början riktad till handläggare på olika myndigheter eftersom de saknat överblick över vad som finns. Sökverktyget ska underlätta överblicken över vilka insatser som finns och göra informationen lättillgänglig för att bättre kunna stödja personer vidare mot arbete, oavsett var man sitter organisatoriskt.

Publicering av insatser

aInsatskatalogen lanserades i Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna hösten 2019. Insatser samlas in löpande utifrån fasta riktlinjer och rutiner som Insatskatalogens redaktion tagit fram. Allt innehåll godkänns av varje verksamhet innan publicering. Gemensamt för publicerade insatser och verksamheter är att de alla finns inom välfärden och erbjuder individinriktade insatser inom: arbetsmarknad, rehabilitering och utbildning för personer som behöver stöd att närma sig arbete.
Verktyget gör inte anspråk på att vara heltäckande och uppdateras kontinuerligt.

Samverkanspartners

Insatskatalogen ägs och utvecklas av Samordningsförbundet Centrala Östergötland där även redaktionen för Insatskatalogen finns. Har du tips på insatser som borde finnas i Insatskatalogen så kontakta Roger Sjöberg på förbundets kansli. Du kan även kontakta honom om du behöver komplettera eller korrigera en insats.

https://www.insatskatalogen.se/

Tipsa om insatser

Förbundets administratör
Roger Sjöberg
Tel. 073-765 30 56