Genomförda kartläggningar

Kartläggningar unga målgruppen (2018) 
Unga som inte arbetar eller studerar utgör en riskgrupp. Utifrån dessa tre kartläggningar av målgruppens behov, möjligheterna att skapa kontakt med ungdomarna och till samordning mellan myndigheterna startades en insats för unga 2018, HOPPET.

 

Målgruppsanalys nyanlända (2018)

Denna karläggning innefattade personer som anlänt till Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna 2014-2017 och som uppbär ekonomiskt bistånd.

Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
c/o Sollentuna kommun
Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad
191 86 Sollentuna
 
Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se


Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund, till vilka fler än 270 av landets kommuner är anslutna. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.