Webbinarium 9 november om att upptäcka och stoppa våld i nära relationer

Den 9 november klockan 9-10 genom Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna ett webbinarium om ”Upptäck och stoppa våldet i nära relationer”.

Samordningsförbundet deltar sedan maj i år i det stora myndighetsgemensamma arbetet om att stoppa våldet i nära relationer. I insatserna ställer medarbetarna sju frågor om våld till alla deltagare. Syftet är att upptäcka våldet och hänvisa deltagaren till rätt stöd. Att vara utsatt för våld i nära relation kan vara ett dolt arbetshinder som gör det svårt för personen att ta och behålla ett arbete. 

Under webbinariet berättar Anna Östman, Case Managern från Sollentuna, hur det går att ställa frågorna om våld till deltagare i MIA Vidare projektet.  

Kvinnojourerna från Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna berättar om vilket stöd de kan erbjuda för de som drabbas. 

Medverkande:
Vuokko Erman, verksamhetschef, Sollentuna Kvinnojour

Selma Koso, verksamhetsansvarig, Kvinnojouren Sigtuna

Emmy och Sofia, verksamhetsansvariga, Mivida, Upplands Väsby

Anna Östman, Case Manager Sollentuna kommun

 

Tid och plats

Datum: tisdagen den 9 november 2021

Tid: Mötet pågår mellan 9-10

Plats: Digitalt på Teams. Länk skickas några dagar innan mötet till dem som anmält sig

Anmälan: senast torsdag den 4 november via denna länk