Viktiga webbinarier under hösten

Det finns många tillfällen till kompetenshöjning under hösten! Samordningsförbundet arrangerar själv och tillsammans med andra många intressanta seminarier och möten. Här nedan hittar du kort information. Vill du veta mer, läs på www.finsamsuvs.se

Exempel på goda affärer

Webbinarium 18 oktober klockan 9-10

Vi har bjudit in företagare som har samarbete med arbetsintegrerande sociala företag(ASF). De berättar om sina erfarenheter och svarar på frågor. Vi visar även goda exempel i form av korta filmer.

Målgruppen är företagare, arbetsgivare, inköpsansvariga i kommun och kommunala bolag, chefer inom kommuner, politiker samt och alla andra.

Samarrangemang med ASF-nätverket.
Anmälan:
senast den 13 oktober via denna länk

 

Utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden

Webbinarium 27 november klockan 9-10.

Vi synliggör formella och informella hinder för utomeuropeiskt födda kvinnors deltagande på den svenska arbetsmarknaden. Vi diskuterar hur man i en verksamhet kan arbeta för att främja nätverk och kontaktytor mellan inrikes-och utrikes födda, för att särskilt vidga nätverken för utomeuropiskt födda kvinnor. InKultura medverkar.

Anmäl dig via denna länk

 

Civilsamhällets viktiga aktörer

Frukostmöte i Sollentuna 11 december klockan 8.30-10. Frukost serveras från 8.00

Sollentunasalen, entréplanet i Turebergshuset (Sollentuna kommunhus), Turebergs torg 1

Här möter du olika aktörer från civilsamhällets organisationer som ger stöd och insatser för samma målgrupper som den offentliga sektorn arbetar med.

Anmäl dig via denna länk

 

Våga fråga – det kan vara livsviktigt!

Webbinarium 4 oktober klockan 13-16

Hur arbetar samordningsförbunden för att upptäcka våld i nära relationer? Kom och lyssna på Charlotte Axelsson, samordnare för regeringsuppdraget ”Ökad upptäckt av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld”. Hon berättar och vikten av att ställa rutinmässiga frågor om våld till alla som man möter i sin yrkesroll.

Anmälan: senast 2 oktober till nils@rarsormland.se

Arrangeras av Nätverket för Samordningsförbunden (NNS)

 

Posttraumatiskt stressyndrom - PTSD

Webbinarium 10 oktober klockan 9-10.30

Vad är PTSD och hur kan det ta sig uttryck? Hur kommer det sig att sjukdomen kan debutera långt efter att traumatiska händelser skett? Föreläsare är Frida Johansson Metso, samordnare på Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskadaderehabilitering och Röda Korsets Högskola.

Anmälan: via denna länk 

Arrangeras av det länsgemensamma Conecto-projektet.

 

DO & Antidiskrimineringsbyrån

Webbinarium 26 oktober klockan 9-11.30

Verksamhetsledare på Antidiskrimineringsbyrån Annika Heikkinen berättar om vad diskrimineringslags-tiftningen innebär i praktiken. Love Ander, utredare på Diskrimineringsombudsmannen, berättar om resultat och slutsatser i myndighetens första årliga rapport om förekomsten av diskriminering.  

Anmälan: via denna länk

Arrangeras av det länsgemensamma projektet Conecto.