''Vi formar stödet utifrån människors behov''

Mårten Frenning är kurator på psykosmottagningen Sollentuna-Sigtuna-Upplands Väsby. Han arbetar sedan oktober på halvtid som Region Stockholms representant i projektet MIA Vidare. 
-          Jag har jobbat länge som kurator till exempel inom rättspsykiatrin. Där har jag upplevt att människor skulle behöva stöd inom många områden för att komma vidare i sina liv. Jag har saknat den samordning av insatser som behövs för människor som har komplexa behov. Därför är samverkan så viktig för mig i MIA Vidare projektet.
När Mårten inte arbetar befinner han sig gärna i naturen. Han har tidigare även arbetat med trädgård och har sett naturens välgörande verkan på människors mående. Arbetsplatsen där han jobbade tog emot personer för arbetsträning och Mårten fick en möjlighet att handleda dem. Utifrån detta växte intresset för att utbilda sig till socionom.
-          Jag hoppas i framtiden kunna förena båda mina intressen- människor och naturen. Jag har en dröm om att kunna arbeta med trädgårdsterapi eller grön rehabilitering.
Varför jobbar du med MIA Vidare projektet?
-          Jag tror att vi kan forma stödet utifrån människors behov och inte endast utifrån myndigheters regelverk. Jag ser projektet som ett bra komplement till det andra som görs. Jag vill särskilt ge stöd för människor med psykiska besvär. Det finns alltför många idag som inte får det stödet som de behöver för att kunna arbeta och leva ett bra liv.
-          Jag hoppas kunna ge ett brett stöd för människor, gärna fånga unga människor tidigt så att de inte fastnar i svårigheter. Så klart jag hoppas de jag stöttar får arbete!
-          Jag har hjälpt en ung person att ta tag i ett bakomliggande problem som hade kunnat bli ett arbetshinder om hen inte fick hjälp i tid. Det handlade om social fobi som gjorde att hen inte kunde klara av vissa sociala sammanhang på arbetsplatsen. Detta hade inte uppmärksammats tidigare trots att personen varit sjukskriven under en tid.
Förhoppningar för 2021
-          Jag hoppas att det här nya året blir bättre på alla sätt. Att vi får ett vaccin som hjälper att klara av pandemin.
-          Jag hoppas att jag kan fördjupa mitt arbete inom MIA Vidare projektet, samverka med kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och att vi tillsammans kan ge det stödet som människor behöver.
 29505997-0U1z5jpg

Mårten Frenning