Våld i nära relationer är ett arbetshinder

Sedan 2021 har Samordningsförbundet deltagit i det nationella uppdraget som handlar om att upptäcka och stoppa våldet i nära relationer. Detta regeringsuppdrag har pågått sedan 2019. Samordningsförbundet deltar för att våld i nära relationer är ett arbetshinder. Det är därmed väsentligt att upptäcka vilka som är utsatta för att kunna hänvisa till relevant stöd.

Arbetet i praktiken innebär att medarbetarna i förbundets insatser ställer frågor till deltagare, utifrån ett evidensbaserat formulär, en eller flera gånger under tiden de deltagit i insatsen. Den första resultatredovisningen visar att ungefär var fjärde deltagarna i Samordningsförbundets insatser har angett att de varit utsatt för någon form av hot och våld i en nära relation. Det ligger väldigt nära riksgenomsnittet. Resultatet visar även att en högre andel av deltagarna i MIA Vidare varit utsatta för hot och våld än den yngre målgruppen på Hoppet.

Arbetet med att ställa de sju frågorna är ett långsiktigt arbete som kommer fortsätta framöver. Resultaten från enkätsvaren kommer att analyseras vidare och kommer tas upp i olika sammanhang för att ytterligare skärpa förbundets arbete med att upptäcka och stoppa våld.” säger förbundschef Kipa Poikolainen.