Uppskattat webbinarium om ”Nära vård”

Den 1 juni arrangerade Samordningsförbundet ett webbinarium med temat ”God och nära vård” ”God och nära vård” är en överenskommelse mellan regeringen och SKR, Sveriges kommuner och regioner, om att under 2022 arbeta med att utveckla den nära vården.

Under webbinariet berättade representanter för de tre kommuner som ingår i Samordningsförbundet hur de jobbar med uppdraget. 

Under webbinariet fick vi förutom allmän information om ”God och nära vård” särskilt information om det metodrum som byggts upp i Upplands Väsby samt hur Sigtuna kommun arbetat med mat och måltider kopplas till uppdraget.