Uppskattat webbinarium om att upptäcka och stoppa våld i nära relationer

Den 8 september genomfördes höstens första webbinarium. Temat var ”Upptäck och stoppa våldet i nära relationer – Hur arbetar Samordningsförbunden?”. Webbinariet hade sin bakgrund i att förbundet deltar i det nationella uppdraget till samordningsförbunden. Läs mer om uppdraget här

Webbinariet inleddes med att Kristoffer Zetterberg, utredare på MIA Vidare-projektet, presenterade en rapport om arbetet med att ställa de sju frågorna om hot och våld i projektet.

Därefter följde ett samtal om erfarenheterna av arbetet med medarbetare och deltagare i Samordningsförbundets insatser. De som delade med sig sina erfarenheter var deltagarna Markus och Gabriella från Hoppet samt medarbetarna Anna Östman från MIA Vidare samt Tina Claesson och Fredrik Bernhardtz Sinkkonen från Hoppet. Panelen i den röda soffan i Hoppets lokal fick dessutom svara på många nyfikna och initierade frågor från övriga deltagare på webbinariet.