Uppskattad utbildningssatsning på temat försäkringsmedicin

Projektet Samre – Samordnad rehabilitering, med målgruppen sjukskrivna utan sjukpenning, har inlett en utbildningssatsning på temat försäkringsmedicin i samarbete med Försäkringskassan. Hittills har två workshops anordnats och ytterligare utbildningstillfällen planeras. 

Utbildningssatsningen är en del av SAMREs arbete för att öka kompetensen i försäkringsmedicin hos olika yrkesgrupper, inte minst socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd. Den är också till för att informera om Försäkringskassans arbetssätt och främja kunskapsutbyten mellan myndigheterna kring hur vi arbetar med sjukskrivna utan sjukpenning.

Den första workshopen, som hölls den 14 februari, visade att utbildningen är efterlängtad och uppskattad. Den 20 februari var det dags för nästa workhop och fler utbildningstillfällen planeras. 


Elsa Lundqvist (i vitt), projektledare för SAMRE, omgiven av Anahita Javani (SAMRE och Försäkringskassan), samt Camilla Gärdehall och Christine Ängsäter från Försäkringskassan. Bilden tagen vid den första workshopen den 14 februari.