Strategin för hållbar etablering i arbete och studier uppdaterad

Samordningsförbundets styrelse beslutade om en reviderad strategi för hållbar etablering i arbete och studier.

Vi står inför stora utmaningar i Sverige. Många människor står utanför arbetsmarknaden, många deltar inte aktivt i samhällslivet, många är sjukskrivna och många lever i utsatthet. Ingen myndighet, kommun eller enskild aktör kan lösa alla dessa utmaningar, utan det behövs samverkan mellan samhällets tre sektorer: offentliga sektorn, privata näringslivet och det civila samhället.

Därför har Samordningsförbundet tagit fram en strategi för hållbar etablering i arbete. Genom den vill vi tydliggöra vad förbundet och medlemsparterna behöver göra för att arbeta nära och i samarbete med näringslivet och civilsamhällets aktörer.

I strategin pekas tre prioriterade områden ut:

  • Kunskap om läget på arbetsmarknaden

  • Stärkt samverkan mellan samordningsförbund, arbetsintegrerande sociala företag, civilsamhällets organisationer och det lokala näringslivet

  • Starkare fokus på arbete

Utifrån de prioriterade område anges ett antal aktiviteter som ska genomföras.

Läs hela strategin här