Stort intresse för Arbetsförmedlingens nuläge och framtid

Den 21 oktober genomfördes ett digitalt frukostmöte om ”Arbetsförmedlingen – nuläge och framtid”. Det välbesökta mötet genomfördes som ett samarrangemang av de tre samordningsförbunden Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna, Roslagen och Sundbyberg stad.
 
På mötet berättade Robert Flognfeldt och Amer Balbaaki från Arbetsförmedlingen om hur Arbetsförmedlingen förändrats under senaste åren och vad som kommer hända framåt. Förändringarna innebär bland annat att antalet anställda minskat, antal kontor minskat och att digitaliseringen ökat. Förändringarna kommer att fortsätta kommande år, men på vilket sätt är inte helt klart i nuläget.
 
Det stora intresset under mötet visar att många efterfrågar tydlig information om Arbetsförmedlingens arbete och organisation. Samordningsförbunden kommer att återkomma med ytterligare tillfällen med information om aktuella frågor som berör Arbetsförmedlingen.
 
Tyvärr klarade inte verktyget Skype fullt ut av den stora mängden deltagare så att vi hade problem att ta sig in eller hade andra tekniska problem. Vi planerar att erbjuda ett tillfälle i närtid främst för de som p g a de tekniska problemen inte kunde ta del av mötet. .